Fire Defender

Producten

Terug naar categorieoverzicht


Algemeen 

De brandveiligheidsvoorschriften waaraan een gebouw moet voldoen, zijn te vinden in het Bouwbesluit 2012. Om ongecontroleerde uitbreiding van een brand tegen te gaan moet een gebouw worden onderverdeeld in brandcompartimenten.

Een brandcompartiment is bedoeld om het maximale uitbreidingsgebied van een brand te begrenzen. Om te voorkomen dat een brand die in een brandcompartiment ontstaat, zich naar andere delen van een gebouw uitbreidt, worden er eisen gesteld aan de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo). 

Door eisen te stellen aan de wbdbo tussen gebouwen, wordt bovendien voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar andere gebouwen op eigen perceel of een belendend perceel. Het Bouwbesluit biedt de mogelijkheid om per aspect af te wijken van de gestelde prestatie-eisen. Het is mogelijk te werken met gelijkwaardige oplossingen onder de voorwaarde dat er wordt voldaan aan het doel van de eis (functionele eis) en dat een niveau van veiligheid wordt gehaald zoals beoogd met de prestatie-eis. 

Het Fire Defender systeem is uitermate geschikt, om op basis van deze gelijkwaardigheid, brandoverslag tussen gebouwen te voorkomen. Het systeem vervangt dan dure bouwkundige maatregelen.

Brandweer Nederland heeft in hun rapport "Defensieve buiteninzet: warmtestraling en waterschermen” geconcludeerd dat wanneer een waterscherm zo wordt opgesteld dat zowel gebruikgemaakt wordt van het afschermende effect van het waterschem als van het nathouden van de aangestraalde gevel er nauwelijks opwarming van de aangestraalde gevel plaatsvindt.

Het systeem is ten aanzien van brandoorslag bij Efectis Nederland onderzocht op de brandwerendheid volgens de EN1364-1:2015 en geclassificeerd op EI90 en EW120. Het fire defender systeem bied u vele mogelijkheden om op een snelle en eenvoudige manier de brandveiligheid te verhogen. 

 

Fire Defender Semiautomatisch

Het Fire Defender Semiautomatische Systeem  is een compleet en volwaardig systeem met de volgende kenmerken:

  • brand wordt niet automatisch gedetecteerd;
  • systeem wordt handmatig geactiveerd;
  • systeem wordt gevoed door een bronnering of gelijkwaardige watervoorziening;
  • de watervoorziening is voorzien van een pompsysteem;
  • systeem wordt geleverd als stationair systeem.