Fire Defender

Toepassingen

Het Fire Defender systeem in het kort uitgelegd in RTL-Z promofilm: "KLIK HIER"

Directe brandbestrijding

  • Directe brandbestrijding in de vorm van rookgaskoeling op plaatsen waar het inzetten van personen risicovol is;
  • Nabluswerkzaamheden op plaatsen waar het langdurig inzetten van personeel niet wenselijk is of  waar het inzetten van personen risicovol is.

Ontsmetting

Bij ontsmetting moet u denken aan voertuigen die uit besmetgebied weg gaan en ontsmet moeten worden. Voertuigen die onder neergeslagen chemische dampen, as delen of asbest zitten en bij ontsmetting van veetransporten tijdens uitbraak van een epidemie. (Mobiele spoelboog)

Neerslaan van gassen, OGS

Waarom de Fire Defender bij OGS? Door de speciaal ontwikkelde nozzels creëert hij een perfecte druppelgrootte en kan men vrachtwagens, tanken, silo’s en andere opslagplaatsen zeer effectief beschermen zowel offensief als defensief.

Koeling van drukhouders

Bij koeling van drukhouders moet men denken aan tankwagens, treinwagons en vele andere drukhouders die aangestraald  worden  of door een  process zijn gaan opwarmen.
Met de Fire Defender kan deze op een gecontroleerde manier worden gekoeld.

Bescherming belendende percelen

Bij deze toepassing kan de Fire Defender perfect gebruikt worden. Door zijn enorme koelend vermogen en goede mogelijkheden om een gevel volledig te kunnen besprenkelen met water en dit te onderhouden is hij hier uitermate goed geschikt voor. Doordat de Fire Defender niet meer water verbruikt dan strikt noodzakelijk is kan men ook de restschade beperken.

De fire defender kan geleverd worden als standalone, semiautomaat en als volautomatische systeem.
 

Natuurbrandbestrijding

Speciaal voor natuurbrandbestrijding heeft Fire Defender Systems de Wild Fire Defender ontworpen. De Wild Fire Defender heeft 24 speciaal ontwikkelde nozzles en wordt onder een watercontainer gemonteerd. De nozzles geven een perfect sproeipatroon aan de zijkant van het voertuig waardoor een strook met een breedte van 5 meter nat wordt gemaakt. Op deze manier wordt een stoplijn gecreeerd welke voldoet aan de eisen die zijn opgesteld in het rapport van het NIFV “Onderzoek benodigde hoeveelheid bluswater voor natuurbrandbestrijding”. Met de Wild Fire Defender maakt u binnen 10 minuten een stoplijn van circa 500 meter lang. 

Pallet brand

Het buiten opslaan van brandbare niet milieu gevaarlijk stoffen brengt risico’s met zich mee. Dit zijn vaak branden die zich snel ontwikkelen en tot groten schades leiden. Beheersbaarheid van de brand is daarbij een belangrijk doel. Een waternevelscherm kan hierbij een grote rol spelen, door inzet van het FD-systeem kan men warmtestraling op de perceelgrens reduceren, gevels van gebouwen koelen en overige opslag beschermen. .

Stalbranden

De aandacht voor dierwelzijn en de impact van stalbranden is de laatste jaren sterk toegenomen. Het omkomen van dieren bij stalbranden is een belangrijk maatschappelijk issue. Een stalbrand heeft daarnaast een grote impact op de boer en zijn gezin en de betrokken hulpverleners. Dierlijke slachtoffers bij stalbranden moeten zo veel als mogelijk voorkomen worden. Een waternevelscherm blust een eenmaal ontstane brand niet maar zorgt er wel voor dat de brand beperkt blijft tot de stal waar deze is onstaan. Door het plaatsen van het FD-systeem tussen twee stallen wordt brandoverslag van de ene naar de andere stal voorkomen waardoor veel dierenlevens kunnen worden gered. 
 

Download nu de brochure

WIlt u graag alle informatie nog eens nalezen?
Download dan nu de brochure, klik hier!

Heeft u vragen of opmerkingen, neem dan contact op via onze contact pagina.