Fire Defender BV
Den Bulk 1a
5226PW Gilze
SYSTEMS

Fire defender

Semiautomatisch systeem

ALGEMEEN

Een Compleet En Volwaardig Systeem

Afhankelijk van de afgeleide doelstellingen wordt er er bepaald welke uitvoering van het waternevelscherm wordt toegepast. Wanneer het maatgevende scenario aangeeft dat er onvoldoende tijd is voor de brandweer om ter plaatse te komen en het systeem op druk te zetten kan er worden gekozen voor het "Fire Defender Semiautomatisch systeem".

Specificatie

Stationaire Vast opgestelde Brandbeheersingsinstallatie

HANDMATIGE ACTIVATIE

Het systeem wordt handmatig op druk gezet door het activeren van een stationaire pompinstallatie doormiddel van het indrukken van een manuele drukknop of het versturen van een signaal via een GSM-kiezer.

bluswatervoorziening aanwezig

Het systeem wordt gevoed door een bluswatervoorziening met een vaste pompinstallatie. Het debiet en de druk zijn hierbij afgestemd op de flowberekeningen van het systeem.

Geen detectie aanwezig

Het semiautomatische systeem is niet voorzien van branddetectie en wordt derhalve niet automatisch geactiveerd bij brand.

uitvoering

technische uitgangspunten

De scope van een nieuw te ontwerpen semiautomatisch systeem bevat onder andere de volgende uitgangspunten en activiteiten.

  • Het systeem wordt ontworpen, geproduceerd en ge├»nstalleerd volgens de NFPA 15;
  • Het systeem is getest middels een hydrostatische testmethode, de ASME-B-1634;
  • Het systeem voldoet aan de Algemene Product Veiligheidsrichtlijn 2001/95/EG;
  • De benodigde materialen en onderdelen worden ingekocht bij erkende leveranciers en worden geleverd met een materiaal certificaat (UL/FM).